Stiftung Hannelore Seiffert

D-66538 Neunkirchen

Kontakt

STIFTUNG HANNELORE SEIFFERT
im KULT.Kulturzentrum
Marienstraße 2
D-66538 Neunkirchen
Tel. +49 (0)6821-202-561-562-480
info@keramik-kunst-museum.de
www.keramik-kunst-museum.de
Instagram: www.instagram.com/kkmkeramikkunstmuseum
Facebook:„Städtische Galerie Neunkirchen“

KKM Keramik Kunst Museum Stiftung Hannelore Seiffert
Keramikmuseum Staufen